Friday, 26 November 2010

गजल

भूल एउटा जानाजानी भएको छ ।
यथार्थ हुनुथ्यो कहानी भएको छ ।

भाँच्नुथ्यो पर्खाल बार्नुथ्यो किल्ला ।
यहाँ त बाराबार पानी भएको छ ।

भार छ खुबै त्यो नागरिकताको ।
यहाँ परिचय राहदानी भएको छ ।

उस्ले झैं तिम्ले उस्लाई लायौ दोष ।
मेरो पनि उस्तै उस्तै बानी भएको छ ।