Thursday, 23 July 2009

गजल

बुझेर चोट पारियो ।
अनि हाँसेर टारियो ।

दुईबित्ते साँधेढुङ्गो ।
यता र उति सारियो ।

सक्नेसँग तैं चुप मैं ।
जित्ने लडाइँ हारियो ।

के को फुर्ति बाँकि अब ।
शिखर फेद खारियो ।

अगुवाले क्या बोले नि ।
हुन्देऊ माया मारियो ।