Thursday, 19 March 2009

केहि हाइकुहरु

१कागजी डुंगा
बगरमा बसेको
पानी सुक्दैन ।

२ सुर्यको मुख
कहिले नि हेर्दैन
रुखको छाँया ।


३ मुटु तोडेर
पर्खाल बनाइछौ
कसरी आऊँ ?

No comments:

Post a comment