Thursday, 19 March 2009

केहि हाइकुहरु

१)खोलाको पानी

निरन्तर बगेर

उँभो लाग्यो र ?

२)आँधी तुफान

घर याद आउँछ

खर छाएको ।

३)सुकेको खोला

सललल बग्दैछ

कमिला तांती ।

No comments:

Post a comment