Friday, 29 August 2014

गजल

यहाँ भोक भेटियो त्यहाँ भोग भेटियो ।
उल्टो त्यहाँ उपचार यहाँ शोक भेटियो ।

जिन्दगीलाई फर्किएर खोज्दै जाँदा ।
धेरै काँडामा पैतालाको डोब भेटियो ।

हावाले सिकाएथे नाँच्न मलाई तर ।
पातले खस्दै भन्यो हाँगामा बोझ भेटियो ।

खोजी खुशीको थियो दिनेशको पनि  ।
बाँच्दै जाँदा तर धेरै थोक भेटियो ।

1 comment:

  1. i would like to read your writing :) :) but really thanks to ipagalbasti because he suggest me this blog :)

    ReplyDelete